องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 161 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง เเผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 ปรับปรุง ครั้งที่ 1 [ 29 เม.ย. 2567 ]0
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีเเรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 1 ตุลาคม 2566- 31 มีนาคม 2567) [ 17 เม.ย. 2567 ]1
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นเเละดีมาก ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีเเรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 1 ตุลาคม 2566- 31 มีนาคม 2567) [ 11 เม.ย. 2567 ]0
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล เเละพนักงานจ้างผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีเเรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567) [ 10 เม.ย. 2567 ]0
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 1 ก.พ. 2567 ]6
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 20 ม.ค. 2567 ]8
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้เพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]7
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำเเหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 ธ.ค. 2566 ]7
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำเเหน่ง (ภาค ค) สอบสัมภาษณ์ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 ธ.ค. 2566 ]9
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนในการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)เเละภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำเเหน่ง (ภาค ข.)ตำเเหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ [ 15 ธ.ค. 2566 ]7
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเเข่งขัน เพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เเละกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบเเข่งขัน [ 6 ธ.ค. 2566 ]8
12 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 234/2566 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการเเทน [ 9 ต.ค. 2566 ]6
13 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 235/2566 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการเเทน [ 9 ต.ค. 2566 ]9
14 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 237/2566 เรื่อง เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนในตำเเหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ต.ค. 2566 ]8
15 คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 238/2566 เรื่อง เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ต.ค. 2566 ]5
16 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 239/2566 เรื่อง เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 9 ต.ค. 2566 ]6
17 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 240/2566 เรื่อง เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 9 ต.ค. 2566 ]5
18 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 241/2566 เรื่อง เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม [ 9 ต.ค. 2566 ]7
19 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 242/2566 เรื่อง การมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการเเทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ต.ค. 2566 ]6
20 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 243/2566 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการเเทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 9 ต.ค. 2566 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9