องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 161 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 มอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 4 ต.ค. 2564 ]82
62 มอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 4 ต.ค. 2564 ]70
63 มอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 4 ต.ค. 2564 ]62
64 มอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 4 ต.ค. 2564 ]62
65 มอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 4 ต.ค. 2564 ]63
66 มอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. [ 4 ต.ค. 2564 ]64
67 มอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร [ 4 ต.ค. 2564 ]61
68 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในสำนักปลัด [ 4 ต.ค. 2564 ]69
69 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในกองคลัง [ 4 ต.ค. 2564 ]68
70 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในกองช่าง [ 4 ต.ค. 2564 ]63
71 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 4 ต.ค. 2564 ]64
72 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 4 ต.ค. 2564 ]68
73 แต่งตั้งผู้รักษาราชการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 4 ต.ค. 2564 ]59
74 แต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง [ 4 ต.ค. 2564 ]66
75 แต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง [ 4 ต.ค. 2564 ]62
76 แต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 4 ต.ค. 2564 ]59
77 แต่งตั้งผู้รักษาราชการหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 4 ต.ค. 2564 ]58
78 แต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 4 ต.ค. 2564 ]58
79 แต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร [ 4 ต.ค. 2564 ]57
80 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]56
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9