องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 161 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 แต่งตั้งผู้รักษาราชการหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 พ.ย. 2563 ]60
102 แต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง [ 2 พ.ย. 2563 ]60
103 แต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง [ 2 พ.ย. 2563 ]63
104 แต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 2 พ.ย. 2563 ]62
105 แต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 2 พ.ย. 2563 ]61
106 แต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 2 พ.ย. 2563 ]62
107 แต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร [ 2 พ.ย. 2563 ]60
108 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนส่วนตำบลและพนักงานจ้างภายในสำนักปลัด [ 2 พ.ย. 2563 ]65
109 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ภายในกองคลัง [ 2 พ.ย. 2563 ]62
110 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ภายในกองช่าง [ 2 พ.ย. 2563 ]62
111 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนส่วนตำบล ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 2 พ.ย. 2563 ]63
112 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ พนง.ส่วนตำตำบลและพนักงานจ้าง ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 2 พ.ย. 2563 ]67
113 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนส่วนตำบลและพนักงาน ภายในกองสวัสดิการสังคม [ 2 พ.ย. 2563 ]67
114 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ภายในกองส่งเสริมการเกษตร [ 2 พ.ย. 2563 ]64
115 คำสั่งกำหนดแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของกองช่าง [ 2 พ.ย. 2563 ]65
116 คำสั่งกำหนดแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของสำนักปลัด [ 2 พ.ย. 2563 ]65
117 คำสั่งกำหนดแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของกองคลัง [ 2 พ.ย. 2563 ]66
118 คำสั่งกำหนดแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของกองช่าง [ 2 พ.ย. 2563 ]65
119 คำสั่งกำหนดแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 2 พ.ย. 2563 ]65
120 คำสั่งกำหนดแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 2 พ.ย. 2563 ]68
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9