องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

คณะผู้บริหาร


 
นายหนูคล้าย คำมุลนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 081-2402661
ที่อยู่ 234  ม.10 ต.หนองบัว
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

 
 
นายปรีดา ชื่นชม
นายไสว จำปาบุรี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 087-4327700
ที่อยู่42 ม.2 อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม 44140

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 089-7094316
ที่อยู่ 66 ม.6 ต.หนองบัว
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

 นางทองเพชร ประสพมงคล

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 080-7437231
ที่อยู่ 75 ม.2 ต.หนองบัว
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140