องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 
  บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ 256...
      

บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2563 ณ.บริเวณด้าน...

  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนเเก่น มอบห...
      

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนเเก่น มอบหนังสือมือสอง เเก่ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึก...

  ประชุมสภาสมัยสมัญ. สมัยที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบล...
      

ประชุมสภาสมัยสมัญ. สมัยที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 21/ธ.ค/63

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.หนองบัว
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560