องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

ทำเนียบบุคลากรปกครองตำบลหนองบัว

 
นายทรงพล  สุวรรณสม
กำนันตำบลหนองบัว
 
 
 นางวานิช  กลั่นสุวรรณ
นางบุญศิริ  สอนอำ
 นางวิภารัตน์  สารธิ
 สารวัตรกำนันตำบลหนองบัว  สารวัตรกำนันตำบลหนองบัว แพทย์ประจำตำบลหนองบัว

นายกิตติศักดิ์   ตะพา
นางสมประสงค์   ผลไม้
นางสาวอมร   สีนอเพีย
 ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองผือหมู่ 1   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองผือหมู่ 1  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองผือหมู่1
นายศุภชัย ไชยทุม
นายสัมฤทธิ์  กันหาบาง นายโสภา  วงศ์ใหญ่
 ผู้ใหญ่บ้านบ้านกอกหมู่ 2
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านกอกหมู่2  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านกอกหมู่2
 
 
 นายวีรชัย  ลุนหล้า
นายไพศาล พลช่วย นางสาวดารา อันทผา
 ผู้ใหญ่บ้านบ้านคุยเชือกหมู่ 3  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านคุยเชือกหมู่3  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านคุยเชือกหมู่3
     
 นายธีระพงษ์  หว่างแสง
นายประยูล  ผือลองชัย
 นายบุญร่วม  หล้ามณี
 ผู้ใหญ่บ้านบ้านคุยเเพงหมู่ 4
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านคุยเเพงหมู่4  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านคุยเเพงหมู่4
   
 นายสุรเดช  แสงต้น
นายอภิชัย  สีดาเกี้ยม
นางหลอดทอง เเสงต้น
 ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนเมืองน้อยหมู่ 5
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนเมืองน้อยหมู่5  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนเมืองน้อยหมู่5
 
 
นายถนอม  สีดาเกี้ยม นางสาวเย็นนภา  เเก้วสังหาร
นายพิชิตชัย  สีจุลลา
 ผู้ใหญ่บ้านโนนหินเเห่หมู่ 6
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโนนหินเเห่หมู่6  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโนนหินเเห่หมู่6


นายพิเชษฐ์  ศรีสุข
นายสมชาย รักษาธูป
นางสาวสุริยนต์  จำปาบุรี
 ผู้ใหญ่บ้านหนองปลาเข็งหมู่ 7
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองปลาเข็งหมู่7  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองปลาเข็งหมู่7
     
นายวิทยา  ทาพา
นายสุรพล  สารธิ
นางสาวอิสรีย์  เเสนคำ
 ผู้ใหญ่บ้านหนองปลาเข็งหมู่ 8
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองปลาเข็งหมู่8  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองปลาเข็งหมู่8
 

 นาวสมพิช   หมีกุละ
นางถนอมศรี ถุงเถื่อน
นายสุปัน  สีจุลลา
 ผู้ใหญ่บ้านบ้านคุยเชือกหมู่ 9
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านคุยเชือกหมู่9  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านคุยเชือกหมู่9


 

นางภัชราพร  เมืองพระฝาง
นายกฤตยชญ์  โกตะรา

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองผือหมู่10 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองผือหมู่10